Sheet Music Home » Chinese Books » Art Books » Sheet MusicClick on image for full view or on
images below for additional views.

Piano Notes - Collections of Chinese Folk Songs (Book+CD) BAM005

US$19.95

Now you or your child can learn to play popular provincial Chinese folk songs on the piano. Each book of sheet music includes 20 folk songs and a CD. You may have heard many of these songs featured on one of our audio folk music collections. This book and CD provides piano players with a great way to learn these lovely songs and make them your own. Notes only. 

Book 1:

1. Taiyang Chulai Xi Yangyang (Sichuan)

2. Feng Yang Hua Gu (Anhui)

3. Pan Qing Tian (Northeast)

4. Tan Qin Jia (He Bei)

5. Bai Zhen Duomo Keliang (Tibet)

6. Kan Yang Ge (Shanxi)

7. Qing Qing Qu Shui Xiang Tiao Long (Zhuang)

8. Jiao Fu Diao (Shaanxi)

9. Hui Ge Ge (Shanxi)

10. Jiao Cheng Shan (Shanxi)

11. Yin Wan Li Shen Tou Zhe Gu Niang de Qing (Tibet)

12. Yi Gen Bian Dan Liang Ge Luo (Hunan)

13. San Shi Li Pu (Shaanxi)

14. Nao Yuanxiao (Shanxi)

15. Women De Zuguo Shi Huayuan (Xinjiang)

16. Zou Xiang Zhou (Shaanxi)

17. Hengshan Li Xia Lai de Youjidui (Shaanxi)

18. Xiao Huangliniao (Mongolia)

19. Yue Ya Wu Geng (Northeast)

20. Lan Huahua (Shaanxi)

Book 2:

Paperback, 63 pages/Book, 9" x 12", CD
 
Item: Piano Notes - Collections of Chinese Folk Songs (Book+CD)
Our Price:US$ 19.95
Select option:
How many?
 

Related Products